Żuławy Wiślane, mimo realizowanych dotychczas projektów inwestycyjnych, nadal potrzebują inwestycji ujętych w kompleksowe programy – tak można podsumować spotkanie jakie odbyło się w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Podczas konferencji „Zielona Retencja” zorganizowanej 16 czerwca 2023 roku w Gdańsku, przez spółkę Gdańskie Wody, odbyła się bardzo ciekaa debata z udziałem zastępcy prezesa PGW Wody Polskie ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą - Wojciecha Skowyrskiego. Poruszono w niej kwestię możliwosci renaturyzacji rzek w Polsce.

Podczas Dni Otwartych Żuławskich Zabytków Pracownicy Wód Polskich gościli turystów na trzech obiektach hydrotechnicznych: śluzie Gdańska Głowa, przepompowniach w Osłonce i Chłodniewie oraz na wrotach przeciwpowodziowych na rzece Tudze.

Światowy Dzień Ziemi obchodziliśmy w tym roku w sobotę 22 kwietnia. Była to doskonała okazja do zorganizowania różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w tym akcji zbierania śmieci na terenach nadwodnych i rzekach, czy siania łąk kwietnych.

Czy grozi nam potop? – to groźnie brzmiące pytanie było myślą przewodnią konferencji, w której wziął udział Andrzej Winiarski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w Gdańsku.