Ograniczanie strat powodziowych

Nie masz wpływu na to, czy powódź wystąpi, czy nie… ale świadomym działaniem możesz z powodzeniem zmniejszać straty, które ona przynosi.

Panujące do tej pory przekonanie, że należy się chronić przed powodzią oraz reagować na powódź, odchodzi w zapomnienie. Mieszkańcy Żuław najlepiej wiedzą, że zamiast takiego sposobu myślenia, należy nauczyć się zarządzać ryzykiem powodziowym oraz ograniczać szkody i straty już przed powodzią. Jakie są zatem elementy ryzyka powodziowego i strategie jego ograniczania? Wymienić można 3 elementy: Zagrożenie, Ekspozycja oraz Wrażliwość.

Modernizacja i zabudowa terenów sprawia, że teren, na którym stawiane są nowe zabudowania siłą rzeczy zostaje uszczelniony. Nowe, asfaltowe drogi, parkingi, to wszystko nie przepuszcza wody. 

Strat nie powodują tylko katastrofalne powodzie, ale również zwykłe podtopienia. Wystarczy, że woda wleje się do domu na głębokość kilkunastu centymetrów, a straty sięgają tysięcy złotych. Przyczyny podtopień: zasypane rowy wzdłuż dróg i brak zaworów zwrotnych na kanalizacji.

Istnieje powszechne przekonanie, że wały powodziowe zabezpieczają teren za nimi w 100% bezpieczny. Nie ma zagrożenia, można budować domy oraz inwestować na tym obszarze. Nie ma nic bardziej błędnego. Wały jako urządzenie techniczne, również jest zawodne.