Ograniczanie strat powodziowych

Nie masz wpływu na to, czy powódź wystąpi, czy nie… ale świadomym działaniem możesz z powodzeniem zmniejszać straty, które ona przynosi.


Co warto zrobić, mieszkając na terenach zagrożonych powodzią?


1. Ubezpiecz swój dom i jego wyposażenie.
2. Zabezpiecz dom technicznie (zadbaj o właściwe odprowadzenie wód deszczowych, zakonserwuj rowy odwadniające, zabezpiecz kanalizację przed cofaniem się ścieków).
3. Przygotuj budynek do powodzi (uszczelnij dom, zastosuj osłony stałe – betonowe lub ziemne).
4. Zorganizuj swoje życie i pracę w domu (ważne dokumenty oraz cenne sprzętu np. elektroniczne ulokuj w bezpiecznym miejscu).
Przygotuj swoją rodzinę do powodzi i ewakuacji (przygotuj plan ewakuacji, sposób komunikacji oraz ostrzegania).