Deklaracja dostępności

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław

Data publikacji strony internetowej 2021-06-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji 2021-12-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Strona internetowa zawiera materiały wideo oraz inne materiały graficzne nie posiadają transkrypcji oraz opisów
 • Nie udało się uniknąć również zamieszczania informacji jedynie w sposób graficzny
 • Strona posiada ruchome banery
 • nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami
 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Wyłączenia:

 • część filmów została stworzona i opublikowana przed 2018 r. i pochodzi z wcześniejszej wersji strony

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Roman Wróbel, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 669286315. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa

 1. [Wejście do budynku przez automatycznie rozsuwane drzwi. Dalsze przejście zabezpieczone bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Osoba ze szczególnymi potrzebami może zgłosić chęć otrzymania pomocy za pośrednictwem pracownika recepcji.]
 2. [KZGW ma siedzibę na pięciu kondygnacjach: 2, 3, 4, 5 i 7. Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne mają szerokość umożliwiającą ruch dwukierunkowy. W budynku znajduje się winda wyposażona w poręcz i lustro naprzeciwko ściany z wewnętrznym panelem sterującym. Wewnętrzny panel sterujący jest oznaczony alfabetem Braille’a.]
 3. [W budynku nie ma oznaczeń alfabetem Braille’a, oznaczeń kontrastowych i powiększonych napisów. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.]
 4. [Przed budynkiem znajduje się parking samochodowy z jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych.]
 5. [Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.]
 6. [Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.]