Formy ochrony przyrody na terenie objętym Projektem Żuławskim.

Pod względem przyrodniczym nie tylko Żuławy, ale cała Delta Wisły, wraz z przyległymi obszarami o zróżnicowanych cechach środowiska przyrodniczego (mierzeje, wysoczyzny, Zalew Wiślany, Zatoka Gdańska) oraz ujściowymi odcinkami Wisły do morza, stanowi ważny węzeł ekologiczny północnej Polski, którego rola uwidacznia się na przykład w liczebności gniazdujących i migrujących ptaków. Rangę tego węzła podnosi dolina Wisły, która na całej długości spełnia rolę korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym.

0099ujsciewisly

Na terenie objętym Projektem Żuławskim oraz w bezpośrednim sąsiedztwie są zlokalizowane następujące formy ochrony przyrody:

0096ujsciewisly

rezerwaty przyrody: Ptasi Raj, Mewia Łacha, Kąty Rybackie, Ujście Nogatu, Zatoka Elbląska, Jezioro Drużno, Las Mątawski, Biała Góra (w bliskim sąsiedztwie obszaru Żuław są rezerwaty leśne Buki Mierzei Wiślanej, Parów Węgry, Parów Węgry i Buki Wysoczyzny Elbląskiej oraz jeden florystyczny Pióropusznikowy Jar),

obszary chronionego krajobrazu: Żuław Gdańskich, Wyspy Sobieszewskiej, Środkowożuławski (międzywale Wisły), Rzeki Szkarpawy, Gniewski, Nadwiślański, Białej Góry, Rzeki Nogat, Jeziora Drużno, Wysoczyzny Elbląskiej Zachód i Wschód, Rzeki Pasłęki, Wybrzeża Staropruskiego i Doliny Kwidzyńskiej,

parki krajobrazowe: „Mierzeja Wiślana” i „Wysoczyzna Elbląska”.

 

0104ujsciewisly

Obszary sieci NATURA 2000: specjalne obszary ochrony siedlisk: PLH220033 Dolna Wisła, PLH220044 Ostoja w Ujściu Wisły, PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, PLH280008 Jezioro Drużno, oraz obszary specjalnej ochrony ptaków: PLB220004 Ujście Wisły, PLB220005 Zatoka Pucka, PLB040003 Dolina Dolnej Wisły, PLB280010 Zalew Wiślany, PLB280010 Jezioro Drużno (w bliskim sąsiedztwie są dwa potencjalne obszary Natura 2000: Sztumskie Pole PLH22_39 oraz Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej).

0098ujsciewisly